Selvbetjening

Patientportalen er din selvbetjeningsportal. 
Når du er logget på Patientportalen kan du forny din recept, skrive til lægen eller bestille en tid.
 

Gå til Patientportalen

Sundhedskort

Medbring ALTID dit sundhedskort!

Du kan få sundhedskortet som en app på din mobil Læs mere her

Ved bortkommet eller beskadiget sundhedskort fås et nyt på Borgerservice

 

Kontakt

LÆGERNE LAURITSEN & OBEL DORFF

Sundhedshuset
Holbækvej 108, 1.sal
4000 Roskilde
Tlf: 46 35 11 30

ÅBNINGSTIDER
Mandag - fredag 8.00 - 16.00

VELKOMMEN TIL LÆGERNE LAURITSEN & OBEL DORFF

KLINIKKEN HOLDER LUKKET på følgende datoer:

onsdag-torsdag-fredag i uge 7: ved akut behov for lægehjælp kan følgende lægehuse kontaktes for hjælp:

Onsdag d.14.2.24: Lægerne Algade 17, tlf: 4635 7222

Tors-fre d.15-16.2.24: Lægerne Trekroner, tlf: 4637 1000

 

NY ADRESSE

Klinikken er i marts 2023 flyttet til nye og større lokaler i Sundhedshuset på Holbækvej 108, 1. sal. Sundhedshuset består udover praktiserende læger af hudlæge og fodterapeuter.

Der vil være gode parkeringsforhold på Kvickly Hyrdehøjs P-plads, handikap parkering lige foran Sundhedshuset og bus , bla. 201 A, hvert kvarter næsten lige udfor klinikken.

Vores klinik vil komme til at ligge på 1. sal; der er elevator og trappe.

Klinikken fik nyt IT system 1/9 2022.  Det gik heldigvis helt ukompliceret.  Alle patienter vil dog skulle oprette sig på ny første gang de logger ind på P-boks (ved email og medicinbestillinger).

LIDT OM KLINKKEN

Klinikken drives i et kompagniskab bestående af Anne Katrine Lauritsen og Anne Obel Dorff. Lægerne er til stede i klinikken på skift. Som patient i klinikken er man tilmeldt begge læger. Ved planlagte konsultationer er det muligt at ønske bestemt læge, men ved akutte problemstillinger konsulterer man den læge som er til stede i klinikken og tager sig af de akutte patienter den pågældende dag.

Vi har mindst en uddannelseslæge dvs en læge på vej i egen praksis. Vores uddannelseslæger varetager alle typer af konsultationer under supervision af de faste læger.

Klinikken kan desuden kontaktes via hjemmesiden www.doktoranne.dk , med mulighed for email konsultation, medicinbestilling (kun af fast medicin) samt tidsbestilling til almindelig konsultation. Der må kun bestilles een konsultation pr. dag. Oplys meget gerne årsag eller problemstilling i et eller få ord.
 

Der er som hovedregel afsat 15 minutter til en almindelig planlagt konsultation, inkl. papirarbejdeTidsbegrænsningen bedes respekteret dels af hensyn til andre patienter dels af hensyn til praksis alm. drift, idet sygesikringens konsultationsbetaling svarer til den afsatte tid.

Bestilling af konsultation til forsikringsattester, kommunale attester og graviditets- og børneundersøgelser kun ved telefonisk kontakt aht kalenderplanlægning. 
 

KRONISK SYGDOM

Lægeklinikken fokuserer på forebyggelse, herunder forebyggelse af komplikationer til kronisk sygdom. I denne forbindelse tilbydes sukkersygepatienter, hjertepatienter, patienter med kronisk lungesygdom m. fl. faste kontroller 1-4 stk pr år afhængig af individuelt behov.

De fleste af de løbende kontroller varetages af vores dygtige sygeplejersker, der superviseres af lægerne. Årskontrollen foregår typisk hos lægen.
 

MEDICIN MED RISIKO FOR AFHÆNGIGHED "RØD TREKANT"

Denne type medicin omfatter bla sovemedicin, beroligende medicin samt visse typer af stærk smertestillende medicin.

Sundhedsstyrelsen har fastlagt hvorledes denne type medicin bør anvendes og klinikken følger disse retningslinier. Det betyder bla at denne type medicin KUN udskrives ved konsultation/direkte kontakt med lægen (efter individuel vurdering) og IKKE må fornyes via henvendelse pr mail eller telefon. Potentielt afhængighedsskabende medicin bør så vidt muligt kun anvendes i afgrænset periode, og klinikken er fokuseret på at hjælpe med gradvis udtrapning hvis der indtrådt afhængighed af medicin.

REJSEVACCINATIONER 

For rejsevaccinationer henviser vi i øjeblikket til man kontakter en vaccinationsklinik. Man kan også selv vælge at undersøge hvilke vacciner man skal have (se hjemmesiden nedenfor) og derpå ringe mhp tid til vaccinationen her.

Man skal sikre sig at grundvaccinationen mod difteri og stivkrampe (tetanus) stadig er gældende, i modsat fald skal der bestilles revaccination. Herudover er der ofte behov for vaccination mod smitsom leverbetændelse (hepatitis A). Yderligere vaccinationer kan være ”nødvendige” afhængig af rejsemål, varighed af rejsen og indkvarteringsforhold.

Du kan evt. også få information og hjælp til beslutning om vaccination  på www.vaccination.dk.
Rejsevaccination er ikke omfattet af den offentlige sygesikring og derfor opkræves privat honorar.

.

 

ÅBEN KONSULTATION :

Er midlertidigt IKKE et tilbud i klinikken. Hvis du har behov for en tid i yderperioder/sent skal du ringe jf ovenfor beskrevet. Vi opdaterer løbende hjemmesiden.
 
 
VEDRØRENDE MUNDBIND:
 
Vi anbefaler, at man bruger mundbind i venteværelset, hvis man har luftvejssymptomer. Dette er for at beskytte andre patienter i venteværelset mod mulig smitte.
 

Luftvejssymptomer er feks. hoste, forkølelse, ondt i halsen og influenzasymptomer (bla.feber, ledsmerter)

Behandlingen ved coronavirus er symptomatisk og understøttende. Antibiotika har ingen effekt.

For yderligere info henviser vi også til sundhedsstyrelsens hjemmesider: www.sst.dk eller www.stps.dk
 

SUNDHEDSKORT:

Generelt gælder at sygesikringen betaler for klinikkens ydelser mod at patienten har præsteret en elektronisk underskrift med sit sundhedskort – dette skal derfor altid medbringes.

Visse ydelser er ikke omfattet af sygesikringen - eks. rejsevaccinationer og attester - hvor der opkræves privat honorar. Se under priser.
 

HENVISNING TIL UNDERSØGELSE ELLER BEHANDLING:

Generelt gælder at sygesikringen betaler for klinikkens ydelser mod at patienten har præsteret en elektronisk underskrift med sit sundhedskort – dette skal derfor altid medbringes.

Visse ydelser er ikke omfattet af sygesikringen - eks. rejsevaccinationer og attester - hvor der opkræves privat honorar. Se under priser.

 

AKUT SYGDOM

Ved akut sygdom kontakt klinikken helst så tidlig så muligt af hensyn til planlægning af dagen program og bedst allerede om morgenen kl. 8-9 hvor en af lægerne selv tager telefonen. Lægeklinikken kan i hele åbningstiden kontaktes ved akut uopsættelig sygdom.

Anden sygdom og aftaler vurderes og behandles efter tidsbestilling telefonisk eller tidsbestilling ved henvendelse i klinikken. Der kan på sigt igen også bestilles tid via hjemmesiden.

Ved akut sygdom uden for klinikkens åbningstid kontakte lægevagten som i Region Sjælland har telefon 70150700.

Ved akutte skader kan regionens akut telefon kontaktes på telefon 70150708 mhp evt vurdering i skadestuen.
 

BEVÆGELSESHANDICAPPEDE

Der er adgang til klinikken via trappe eller lift til 1. sal. Der er handicap parkering umiddelbart udenfor sundhedshuset.
 

UNDERSØGELSER LÆGEKLINKKEN BL.A UDFØRER:

Der udføres en række forskellige undersøgelser i klinikken bla. hjertekardiogram, diverse blodprøver, podninger, vævsprøver, livmoderhals-test samt lungefunktionsundersøgelse (forventes opstartet igen aug 2021 efter covid-nedlukning).
 

ATTEST TIL KØREKORT

Sker ved konsultation hos læge eller sygeplejerske efter individuel vurdering. Der kan medbringes foto der efterlever kravene til kørekort. Attesten betales ifm konsultation enten kontant eller på kort/mobilepay. Se under priser på forsiden.