Selvbetjening

Patientportalen er din selvbetjeningsportal. 
Når du er logget på Patientportalen kan du forny din recept, skrive til lægen eller bestille en tid.
 

Gå til Patientportalen

Sundhedskort

Medbring ALTID dit sundhedskort!

Du kan få sundhedskortet som en app på din mobil Læs mere her

Ved bortkommet eller beskadiget sundhedskort fås et nyt på Borgerservice

 

Kontakt

LÆGERNE LAURITSEN & OBEL DORFF

Sundhedshuset
Holbækvej 108, 1.sal
4000 Roskilde
Tlf: 46 35 11 30

ÅBNINGSTIDER
Mandag - fredag 8.00 - 16.00

VELKOMMEN TIL LÆGERNE LAURITSEN & OBEL DORFF

FERIE SOMMEREN 2024:

KLINIKKEN HOLDER FERIELUKKET UGE 29-30 (15/7-26/7 2024 BEGGE DAGE INCL). VED AKUT BEHOV FOR LÆGE HENVISES TIL LÆGE RIKKE KORSGAARD, DOMKIRKESTRÆDE 6, 1.SAL, 4000 ROSKILDE

TLF. 46 35 82 22

VIGTIGT NYT

VACCINE MOD MÆSLINGER
Februar 2024

Da der har været flere tilfælde med mæslinger i Danmark allerede i starten af 2024, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at alle vaccineres mod dette.

Børn er dækket i det almindelige børnevaccinationsprogram.

Personer på 18 år og derover, som ikke tidligere har haft mæslinger eller er blevet vaccineret kan blive gratis vaccineret.

Det er særligt personer født mellem 1974 og 1986, der ikke er beskyttet mod mæslinger.

Kontakt klinikken, hvis du er i tvivl, om du er beskyttet mod mæslinger og er interesseret i gratis vaccination.

LIDT OM KLINIKKEN

Klinikken drives i et kompagniskab bestående af Anne Katrine Lauritsen og Anne Obel Dorff. Lægerne er til stede i klinikken på skift. Som patient i klinikken er man tilmeldt begge læger. Ved planlagte konsultationer er det muligt at ønske bestemt læge, men ved akutte problemstillinger konsulterer man den læge som er til stede i klinikken og tager sig af de akutte patienter den pågældende dag.

Vi har mindst en uddannelseslæge dvs en læge på vej i egen praksis. Vores uddannelseslæger varetager alle typer af konsultationer under supervision af de faste læger.

Klinikken kan desuden kontaktes via hjemmesiden www.doktoranne.dk , med mulighed for email konsultation, medicinbestilling (kun af fast medicin) samt tidsbestilling til almindelig konsultation. Der må kun bestilles een konsultation pr. dag. Oplys meget gerne årsag eller problemstilling i et eller få ord.
 

Der er som hovedregel afsat 15 minutter til en almindelig planlagt konsultation, inkl. papirarbejdeTidsbegrænsningen bedes respekteret dels af hensyn til andre patienter dels af hensyn til praksis alm. drift, idet sygesikringens konsultationsbetaling svarer til den afsatte tid.

Bestilling af konsultation til forsikringsattester, kommunale attester og graviditets- og børneundersøgelser kun ved telefonisk kontakt aht kalenderplanlægning. 

ADRESSE

Klinikken er i marts 2023 flyttet til nye og større lokaler i Sundhedshuset på Holbækvej 108, 1. sal. Sundhedshuset består udover praktiserende læger af hudlæge og fodterapeuter.

Der er gode parkeringsforhold på Kvickly Hyrdehøjs P-plads, handikap parkering lige foran Sundhedshuset og bus , bla. 201 A, hvert kvarter næsten lige udfor klinikken.

Vores klinik ligger på 1. sal. Der er både elevator og trappe.

AKUT SYGDOM

Ved akut sygdom kontakt klinikken så tidlig som muligt af hensyn til planlægning af dagens program og bedst allerede om morgenen kl. 8-9, hvor en af lægerne tager telefonen. Lægeklinikken kan i hele åbningstiden kontaktes ved akut uopsættelig sygdom.

Anden sygdom og aftaler vurderes og behandles efter tidsbestilling på hjemmesiden, telefonisk eller ved henvendelse i klinikken. 

Vi tilbyder IKKE åben konstultation uden tidsbestilling.

Ved akut sygdom (både fysisk og psykisk) uden for klinikkens åbningstid kontaktes lægevagten som i Region Sjælland har telefon 1818.

Ved akutte skader kan regionens akuttelefon kontaktes på telefon 1818 mhp. evt vurdering i skadestuen.

VEDRØRENDE MUNDBIND

Vi anbefaler, at man bruger mundbind i venteværelset, hvis man har luftvejssymptomer. Dette er for at beskytte andre patienter i venteværelset mod mulig smitte.

Luftvejssymptomer er feks. hoste, forkølelse, ondt i halsen og influenzasymptomer (bl.a. feber, ledsmerter)

SUNDHEDSKORT

Generelt gælder at sygesikringen betaler for klinikkens ydelser mod at patienten har præsteret en elektronisk underskrift med sit sundhedskort – dette skal derfor altid medbringes.

Visse ydelser er ikke omfattet af sygesikringen - eks. rejsevaccinationer og attester - hvor der opkræves privat honorar. Se under priser.

HENVISNING TIL UNDERSØGELSE ELLER BEHANDLING

Generelt gælder at sygesikringen betaler for klinikkens ydelser mod at patienten har præsteret en elektronisk underskrift med sit sundhedskort – dette skal derfor altid medbringes.

Visse ydelser er ikke omfattet af sygesikringen - eks. rejsevaccinationer og attester - hvor der opkræves privat honorar. Se under priser.

UNDERSØGELSER LÆGEKLINKKEN BL.A. UDFØRER

Der udføres en række forskellige undersøgelser i klinikken bla. hjertekardiogram, diverse blodprøver, podninger, vævsprøver, livmoderhals-test samt lungefunktionsundersøgelse (forventes opstartet igen aug 2021 efter covid-nedlukning).

ATTEST TIL KØREKORT

Sker ved konsultation hos læge eller sygeplejerske efter individuel vurdering. Der kan medbringes foto der efterlever kravene til kørekort. Attesten betales ifm konsultation enten kontant eller på kort/mobilepay. Se under priser på forsiden.

KRONISK SYGDOM

Lægeklinikken fokuserer på forebyggelse, herunder forebyggelse af komplikationer til kronisk sygdom. I denne forbindelse tilbydes fx sukkersygepatienter, hjertepatienter, patienter med kronisk lungesygdom, osteoporose og stofskiftelidelse faste kontroller 1-4 stk pr år afhængig af individuelt behov. 

Som udgangspunkt foregår de fleste af de løbende kontroller incl årskontrol af vores specialuddannede sygeplejersker, der superviseres af lægerne.

MEDICIN MED RISIKO FOR AFHÆNGIGHED "RØD TREKANT"

Denne type medicin omfatter bla sovemedicin, beroligende medicin samt visse typer af stærk smertestillende medicin.

Sundhedsstyrelsen har fastlagt hvorledes denne type medicin bør anvendes og klinikken følger disse retningslinier. Det betyder bla at denne type medicin KUN udskrives ved konsultation/direkte kontakt med lægen (efter individuel vurdering) og IKKE må fornyes via henvendelse pr mail eller telefon. Potentielt afhængighedsskabende medicin bør så vidt muligt kun anvendes i afgrænset periode, og klinikken er fokuseret på at hjælpe med gradvis udtrapning hvis der indtrådt afhængighed af medicin.

REJSEVACCINATIONER 

For rejsevaccinationer henviser vi til, man kontakter en vaccinationsklinik. Man kan også selv undersøge, hvilke vacciner man skal have (se hjemmesiden nedenfor) og derpå ringe mhp. tid til vaccinationen her.

Generelt: 
Man skal sikre sig at grundvaccinationen mod difteri og stivkrampe (tetanus) stadig er gældende, i modsat fald skal der bestilles revaccination.
Herudover er der ofte behov for vaccination mod smitsom leverbetændelse (hepatitis A).
Yderligere vaccinationer kan være ”nødvendige” afhængig af rejsemål, varighed af rejsen og indkvarteringsforhold.

Du kan få information og hjælp til beslutning om vaccination  på www.vaccination.dk.
Rejsevaccination er ikke omfattet af den offentlige sygesikring, og derfor opkræves privat honorar.